Roffa Loves Life


Roffa Loves Life

Jasmina Nellestijn

Jasmina is projectleider van http://jestaatnietalleen.nl
Zij legt uit waarom het project gestart is en welke doel er wordt nagestreefd.

Dit doel is uitgesplitst in 2 subdoelen:
- Het thema bespreekbaar maken onder meisjes van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse-Hindoestaanse afkomst, informatie beschikbaar stellen over de oorzaken van het probleem en bewustwording op gang brengen onder deze meisjes van de noodzaak om op tijd hulp te zoeken wanneer suïcidale gedachten ontstaan of wanneer men dit signaleert bij anderen;
- De kennis vergroten van sleutelfiguren in de leefwereld van de meisjes over de achtergrond van de problematiek, zodat zij de signalen kunnen oppakken van suïcidaal gedrag onder meisjes van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse- Hindoestaanse afkomst en zodat zij hen kunnen begeleiden naar de gespecialiseerde hulpverlening op dit terrein.

Organisaties achter het project
Het project is een samenwerking tussen Movisie, Stichting Marokko Media (uitgever van o.a. Marokko.nl en hababam.nl) en Stichting Indianfeelings

Reageer!

Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>